Solmässan i Göteborg 2023
Solmässan i Göteborg 2023

31 mars 2023 - 1 april 2023

GöTEBORG. Solmässan i Göteborg fokuserar på solenergi, batterilagring, fordonsladdning och elfordon! Syftet med mässan är att sänka tröskeln för er som är privata och offentliga fastighets- och elfordonsägare, och som vill satsa på solenergi och elfordon. Ni har en rad frågor om hur en installation av både solceller, laddstolpar och batterilager går till, hur man får betalt för överskottsel, hur man söker tillstånd och bidrag och – naturligtvis – det ekonomiska utfallet.

Under dagen kommer vi även att parallellt med mässan arrangera en serie seminarier som speglar våra fokusområden.

Viktig mötesplats för leverantörer och fastighetsägare sedan 2017
Solmässan anordnades för första gången våren 2017 i Karlstad och var då och är fortfarande en viktig mötesplats för leverantörer inom solenergibranschen och fastighetsägare.

Solmässan i Göteborg äger rum 31 mars - 1 april 2023 i Eriksbergshallen och kostar ingenting att besöka.