Fokus Hjälpmedel Göteborg 2023
Fokus Hjälpmedel Göteborg 2023

25 januari 2023 - 26 januari 2023

GöTEBORG. Fokus ligger på fortbildning, inspiration och utveckling. Aktuella föreläsningar kommer att varvas med relevanta workshops och på utställningen kan kvalificerade möten med innovatörer, leverantörer och tillverkare inom hjälpmedelssektorn ske. Fokus Hjälpmedel Göteborg är ett möte för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, inköpare och andra förskrivare och beslutsfattare inom hjälpmedelsområdet. Mötena fyller en oerhört viktig funktion för kompetensutveckling, färdighetsträning och idéutbyte mellan professionerna och företagen.

Fokus Hjälpmedel Göteborg äger rum i Eriksbergshallen.KATEGORI : hälsomässor