Fokus Hjälpmedel Luleå 2023
Fokus Hjälpmedel Luleå 2023

10 maj 2023 - 11 maj 2023

LULEå. Fokus ligger på fortbildning, inspiration och utveckling. Aktuella föreläsningar kommer att varvas med relevanta workshops och på utställningen kan kvalificerade möten med innovatörer, leverantörer och tillverkare inom hjälpmedelssektorn ske. Fokus Hjälpmedel Luleå är ett möte för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, inköpare och andra förskrivare och beslutsfattare inom hjälpmedelsområdet. Mötena fyller en oerhört viktig funktion för kompetensutveckling, färdighetsträning och idéutbyte mellan professionerna och företagen.

Fokus Hjälpmedel Luleå äger rum i Luleå Energi Arena.

KATEGORI : hälsomässor

Sök evenemang