Saco Studentmässa 2022 Malmö
Saco Studentmässa 2022 Malmö

7 december 2022 - 7 december 2022

MALMö. Saco Studentmässa är Sveriges största mötesplats för studieval efter gymnasiet. Mässorna i Malmö och Stockholm besöks av nästan en tredjedel av Sveriges avgångselever som får både fakta och inspiration från utställare och på seminarier. Saco Studentmässa arrangeras även digitalt.KATEGORI : utbildningsmässor