Saco Studentmässa Malmö 2023
Saco Studentmässa Malmö 2023

6 december 2023 - 6 december 2023

MALMö. Saco Studentmässa i Malmö är Sveriges största mötesplats för studieval efter gymnasiet. Mässorna i Malmö och Stockholm besöks av nästan en tredjedel av Sveriges avgångselever som får både fakta och inspiration från utställare och på seminarier.

Studentmässan i Malmö äger rum på Malmömässan i Hyllie.KATEGORI : utbildningsmässor