Lava 2024

Lava 2024

8 februari 2024 - 8 februari 2024

STOCKHOLM. Lava är namnet på den arbetsmarknadsmässa som arrangeras för dig som tillhör samhällsbyggnadssektionen på KTH i Stockholm. Här får du via fler än 100 utställande företag en bred insikt i branschen och goda möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Lava äger rum på Kungliga Tekniska Högskolan.