YH-mässan i Stockholm 2024
YH-mässan i Stockholm 2024

7 mars 2024 - 7 mars 2024

STOCKHOLM. För dig som funderar på framtida studier utgör YH-mässan i Stockholm den optimala mötesplatsen för att få svar på alla frågor inför det kommande utbildningsvalet. Vid YH-mässan i Stockholm, som äger rum i Kulturhuset vid Sergels Torg, skapas en unik möjlighet att interagera med yrkeshögskolor från Stockholm och dess omgivningar. Här ges besökare chansen att delta i inspirerande seminarier och direkt ställa sina frågor till de deltagande skolorna.

YH-mässan i Kulturhuset vid Sergels torg är således en vägledande plattform där blivande studenter kan utforska och jämföra olika utbildningsalternativ. Genom att personligen möta representanter från yrkeshögskolorna ges besökarna en insyn i utbildningarnas innehåll, karriärmöjligheter och de resurser som står till buds för att stödja studenternas framgång.

Yrkeshögskolemässan i Stockholm är inte bara en informationskälla utan även en möjlighet att knyta kontakter och skapa en första handsgripbar uppfattning om den framtida utbildningsmiljön. Genom att erbjuda direkt interaktion med utbildningsinstitutioner och inspirerande seminarier strävar mässan efter att underlätta och berika besökarnas beslutskraft inför deras kommande utbildningsval.

KATEGORI : utbildningsmässor

Sök evenemang