YH-mässan i Malmö 2024
YH-mässan i Malmö 2024

27 februari 2024 - 27 februari 2024

MALMö. För dig som funderar på framtida studier utgör YH-mässan i Malmö den optimala mötesplatsen för att få svar på alla frågor inför det kommande utbildningsvalet. Vid YH-mässan i Malmö, som äger rum på Slagthuset, skapas en unik möjlighet att interagera med yrkeshögskolor från Malmö och dess omgivningar. Här ges besökare chansen att delta i inspirerande seminarier och direkt ställa sina frågor till de deltagande skolorna.

YH-mässan på Slagthuset är således en vägledande plattform där blivande studenter kan utforska och jämföra olika utbildningsalternativ. Genom att personligen möta representanter från yrkeshögskolorna ges besökarna en insyn i utbildningarnas innehåll, karriärmöjligheter och de resurser som står till buds för att stödja studenternas framgång.

Yrkeshögskolemässan i Malmö är inte bara en informationskälla utan även en möjlighet att knyta kontakter och skapa en första handsgripbar uppfattning om den framtida utbildningsmiljön. Genom att erbjuda direkt interaktion med utbildningsinstitutioner och inspirerande seminarier strävar mässan efter att underlätta och berika besökarnas beslutskraft inför deras kommande utbildningsval.