VA Tour Sweden 2022 Umeå
VA Tour Sweden 2022 Umeå

10 maj 2022 - 10 maj 2022

UMEå. Va Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och besöker Umeå och Nolia 10 maj 2022. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och vänder sig bland annat till VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.