VA Tour Sweden Umeå 2024
VA Tour Sweden Umeå 2024

18 januari 2024 - 18 januari 2024

UMEå. Va Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och besöker återigen Umeå och Nolia. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och vänder sig bland annat till VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.
Sök evenemang