VA Tour Sweden Malmö 2024

VA Tour Sweden Malmö 2024

25 januari 2024 - 25 januari 2024

HYLLIE. MALMö. Va Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och besöker återigen Malmö och Malmömässan. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och vänder sig bland annat till VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.Sök evenemang