VA Tour Sweden 2022 Malmö
VA Tour Sweden 2022 Malmö

5 maj 2022 - 5 maj 2022

HYLLIE. MALMö. Va Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och besöker Malmö och Malmömässan 5 maj 2022. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och vänder sig bland annat till VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.