VA Tour Sweden Göteborg 2023

VA Tour Sweden Göteborg 2023

24 oktober 2023 - 26 oktober 2023

GöTEBORG. MöLNDAL. Sveriges största mässa inom markförlagd VA kommer till Vattenmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Här visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter. Bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Mässan vänder sig till branschen och bjuder in VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer, grossister med flera.

Sök evenemang