VA Tour Sweden Jönköping 2024

VA Tour Sweden Jönköping 2024

30 januari 2024 - 30 januari 2024

JöNKöPING. Va Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och besöker återigen Jönköping och Elmia. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och vänder sig bland annat till VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.KATEGORI : elmia

Sök evenemang