VA Tour Sweden 2022 Jönköping
VA Tour Sweden 2022 Jönköping

25.01 - 25.01.2022

JöNKöPING. Sveriges största mässa inom markförlagd VA besöker Elmia och Jönköping 25 januari 2022. På mässan visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter. Bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Va Tour Sweden är en fackmässa och välkomnar bland annat VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer och grossister.Dela:

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!