Utvecklingskraft 2019

Utvecklingskraft 2019

27.05 - 28.05.2019

JöNKöPING. Utvecklingskraft är en nationell konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Mötesplatsen  har som mål att vara en plattform där vårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus av de som gör jobbet tillsammans med de som jobbet görs för.
Dela:

Uppladdad av: Alla Mässor

Alla Mässor är en mäss- och konferensguide och ett publiceringsverktyg utformat för privatpersoner, arrangörer, möteslokaler samt för företag som ställer ut eller på annat sätt medverkar på mässor eller konferenser. Läs mer om användaren.

Praktisk information
Kommentera