Utnarm 2023
Utnarm 2023

9 november 2023 - 9 november 2023

UPPSALA. Utnarm är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa och visar upp fler än 100 företag. Mässan äger rum i Hus 10, Ångströmlaboratoriet.