Ute Är Inne 2022

Ute Är Inne 2022

30 augusti 2022 - 31 augusti 2022

HELSINGBORG. Konferensen Ute Är Inne premierar utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering där utemiljöer kan ses som språngbräda till kreativa lärprocesser, ökad måluppfyllelse, minskat utanförskap och hållbar utveckling i praktiken.

Ute Är Inne vänder sig till dig som:
-Arbetar i skolan
Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.
-Arbetar med lärande och upplevelse
inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.
-Arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering
politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar ute­miljöer.

Sök evenemang