Ute Är Inne 2022

  Ute Är Inne 2022

  30.08 - 31.08.2022

  HELSINGBORG. Konferensen Ute Är Inne premierar utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering där utemiljöer kan ses som språngbräda till kreativa lärprocesser, ökad måluppfyllelse, minskat utanförskap och hållbar utveckling i praktiken.

  Ute Är Inne vänder sig till dig som:
  -Arbetar i skolan
  Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.
  -Arbetar med lärande och upplevelse
  inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.
  -Arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering
  politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar ute­miljöer.  FÖR UTSTÄLLARE

  Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!