Transportforum 2024

Transportforum 2024

17 januari 2024 - 18 januari 2024

LINKöPING. Transportforum är Nordens största konferens i sitt slag. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för eventet står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Årets tema är Klimatanpassning för transportsektorn.

Som deltagare på Transportforum, som äger rum i Linköping, väljer du mellan ett 90-tal sessioner med flera hundra presentationer och workshops. Du får tillgång till den senaste kunskapen inom konferensens område och möjlighet att nätverka med övriga 1 700 besökare.

Till Transportforum kommer företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer och du har möjlighet att träffa bland annat  forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Sök evenemang