Trä & Teknik 2022
trä & teknik göteborg
trä & teknik göteborg
trä & teknik göteborg
trä & teknik göteborg

Trä & Teknik 2022

30.08 - 02.09.2022

GöTEBORG. Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg är den största mötesplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till samhällsbyggande i trä, utvinning av nya material och forskning.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom fyra spännande teman: Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt Det nya samhällsbyggandet i trä.Dela:
  • trä & teknik göteborg
  • trä & teknik göteborg
  • trä & teknik göteborg
  • trä & teknik göteborg

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!