Trä & Teknik 2024

Trä & Teknik 2024

3 september 2024 - 6 september 2024

GöTEBORG. Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg är den största mötesplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till samhällsbyggande i trä, utvinning av nya material och forskning.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. På Trä & Teknik 2024 möter du ledare och experter inom fyra spännande teman: Den cirkulära tillverkningen inom träindustrin, Det hållbara samhällsbyggandet i trä, Den globala träindustrin samt Trävarukedjans resurseffektiva framtid.

Sök evenemang