Skogsindustridagarna 2023
Skogsindustridagarna 2023

23 mars 2023 - 24 mars 2023

SUNDSVALL. Skogsindustridagarna 2023, våra klassiska Skogsindustridagar för massa- och pappersindustrin. Den 23-24 mars ses vi i Sundsvall med flera intressanta föreläsningar.

Skogsindustridagarna är den självklara mötesplatsen för svensk skogsindustri. Med ökad konkurrens från utlandet och expansion på hemmaplan är såväl utmaningarna som möjligheterna många för pappers- och massaindustrin. På Skogsindustridagarna samlas vi som har skogen närmast hjärtat. Tillsammans formar vi framtiden.

Du kommer att kunna lyssna på föredrag från såväl nya och som etablerade anläggningar. erfarenheter från anläggningar som jobbar med att bli av med den. Dessutom får du ta del av presentationer av nya anläggningar och stora investeringar.