Sign & Print Scandinavia 2025
Sign & Print Scandinavia 2025

16 september 2025 - 18 september 2025

KISTA. STOCKHOLM. Sign & Print Scandinavia är en mässa på Kistamässan i Stockholm som fokuserar på teknologier och utrustning för tryck och skärning. På mässan samlas företag och experter inom området för att presentera och visa upp sin senaste teknik och utrustning. Mässan innehåller ett brett utbud av produkter, som exempelvis tryckmaskiner, skärmaskiner, skärverktyg, medieprodukter och programvaror för skärning och tryck.

Mässan bjuder även på olika seminarier som behandlar olika ämnen relaterade till tryck och skärning, såsom exempelvis ny teknik, processoptimering, digitala arbetsflöden och färgnoggrannhet. Dessutom är det inte omöjligt att det finns möjlighet att delta i hands-on demonstrationer för att lära dig mer om utrustningen och se den i verklig användning.

Sammanfattningsvis är Sign & Print Scandinavia på Kistamässan i Stockholm en mässa som är lämplig för företag och entreprenörer inom tryck och skärning som är intresserade av att hitta nya tekniker och utrustning, skapa affärskontakter och lära sig mer om branschen. Dessutom är det också ett bra sätt för besökare att få en överblick över den senaste tekniken och utrustningen inom området, samt få kontakt med experter och företag som kan hjälpa till att optimera deras verksamhet. Mässan är även ett bra tillfälle för de som är intresserade av att börja arbeta med tryck och skärning att lära sig mer om området.KATEGORI : kistamässan