Publikom 2024
Publikom 2024

17 april 2024 - 18 april 2024

STOCKHOLM. Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.

Mötesplatsen Publikom äger rum på Sergel Hub i Stockholm.