Publikom 2022

    Publikom 2022

    09.11 - 10.11.2022

    STOCKHOLM. Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.    FÖR UTSTÄLLARE

    Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!