Orust Sailboat Show med Öppet Varv 2024




Orust Sailboat Show med Öppet Varv 2024

23 augusti 2024 - 25 augusti 2024

ELLöS. Orust Sailboat Show med Öppet Varv i Ellös på Orust är Skandinaviens största segelbåtsmässa dit båttillverkare, båtsäljare och relevanta tillbehörsutställare kommer för att visa upp båtar och tillbehör.

Orust Sailboat Show med Öppet Varv äger rum samtidigt som Marstrand Motorboat Show.






KATEGORI : båtmässor