Nordic Sustainability Expo 2023
Nordic Sustainability Expo 2023

9 maj 2023 - 10 maj 2023

ÄLVSJö. STOCKHOLM. Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö är hållbarhetsmässan som tar ett helhetsgrepp kring alla de utmaningar som vi står inför. Mässan samlar beslutsfattare och intressenter för att ta del av lösningar, strategier, och kunskap och för att skapa nya för planeten värdefulla och avgörande kontakter.