Nor Shipping 2023

Nor Shipping 2023

5 juni 2023 - 8 juni 2023

LILLESTRöM. OSLO. Nor Shipping  är mässan och arenan där hela världens sjöfartsindustri möts för att knyta kontakter, ingå nya samarbeten och göra affärer. Mässan äger rum i NOVA Spektrum i Oslo, Norge.