Nolia Karriär Sundsvall 2024

Nolia Karriär Sundsvall 2024

7 februari 2024 - 7 februari 2024

SUNDSVALL. På jobb- och utbildningsmässan Nolia Karriär i Sundsvall träffar du utställare från universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, internationella utbildningar och andra yrkesutbildningar. Men även företag, organisationer och myndigheter som söker sin framtida personal närvarar.

Nolia Karriär i Sundsvall äger rum i Sporthallen.