Nolia Karriär Piteå 2024
Nolia Karriär Piteå 2024

14 februari 2024 - 14 februari 2024

PITEå. På jobb- och utbildningsmässan Nolia Karriär i Piteå träffar du utställare från universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, internationella utbildningar och andra yrkesutbildningar. På plats finns dessutom företag, organisationer och myndigheter som söker sina framtida medarbetare.

Nolia Karriär i Piteå äger rum i PiteEnergi Arena.Sök evenemang