Monitor Roadshow 2023 Malmö
Monitor Roadshow 2023 Malmö

13 mars 2023 - 13 mars 2023

MALMö. Monitor Roadshow är Nordens största turnerande B2B-mässa för yrkesverksamma inom den audiovisuella branschens alla delar. Här fokuserar man på mötet, tekniken och affärer. 13 mars 2023 kommer Monitor Roadshow till Malmö och Slagthuset.