Mittia: Skogstransport 2023
Mittia: Skogstransport 2023

18 augusti 2023 - 19 augusti 2023

LJUSDAL. Mittia: Skogstransport i Ljusdal är den renodlade fackmässan för hela skogstransportbranschen som samlar alla länkar i kedjan för transporter av skog - på väg, i skogen och vid industri & terminal.

Sedan 1999 har Mittia: Skogstransport vuxit till att bli Nordens främsta mötesplats för Dig som är en del av branschen. Här lanseras och visas de senaste nyheterna, här arrangeras provkörningar, här görs affärer och här diskuteras frågor som gör att branschen utvecklas. Våra utställare är tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, skogsmaskiner, efterfordon, påbyggnationer, lastbils och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogsbilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mittia Event arrangerar även Mittia: Gård & Skog.KATEGORI : skogsmässor