Lösningar för Offentlig Sektor 2022




Lösningar för Offentlig Sektor 2022

08.06 - 09.06.2022

KISTA. STOCKHOLM. Lösningar för Offentlig Sektor på Kistamässan i Stockholm är den nya, viktiga mötesplatsen, mässan och konferensen för hela den offentliga sektorn. Här tar man ett helhetsgrepp på högaktuella samhällsfrågor. Och inspirerar till smartare och effektivare lösningar och tjänster utifrån de begränsningar och förutsättningar som finns.

Lösningar för Offentlig Sektor vänder sig till och sammanstrålar leverantörer, upphandlare, beslutsfattare tjänstemän, förtroendevalda och påverkare från kommun, landsting, myndigheter och offentlig sektor.



Dela:

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!