Lastbilsträffen i Ramsele 2023

Lastbilsträffen i Ramsele 2023

15 september 2023 - 16 september 2023

RAMSELE. SOLLEFTEå. Lastbilsträffen i Ramsele utanför Sollefteå är den självklara mässan och mötesplatsen för hela åkerinäringen. Hit kommer bilutställare inte bara från Sverige, utan även representanter från Danmark, Norge, Finland såväl som från andra delar av Europa gör sig påminda. Dessutom finns ett 80-tal utställare inom åkerinäringen på plats för dig som besökare eller företagare att bekanta dig med.


Lastbilsträffen i Ramsele äger rum på Kägelbacken 6.