Kostdagarna 2024

Kostdagarna 2024

14 mars 2024 - 15 mars 2024

KISTA. STOCKHOLM. Kostdagarna på Kistamässan i Stockholm är en konferens som riktar sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg.

KATEGORI : kistamässan

Sök evenemang