KOMMEK 2024
KOMMEK 2024

14 augusti 2024 - 15 augusti 2024

HYLLIE. MALMö. KOMMEK på Malmömässan i Hyllie i Malmö är Sveriges viktigaste mötesplats för dig som arbetar med ekonomi och styrning i offentlig sektor och attraherar ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer till två inspirerande dagar.