KOMMEK 2022
KOMMEK 2022

17 augusti 2022 - 18 augusti 2022

HYLLIE. MALMö. KOMMEK på Malmömässan i Hyllie i Malmö är Sveriges viktigaste mötesplats för dig som arbetar med ekonomi och styrning i offentlig sektor och attraherar ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer till två inspirerande dagar.