Hotspot 2024
Hotspot 2024

14 februari 2024 - 14 februari 2024

KARLSTAD. På jobbmässan Hotspot samlar man varje år ett 100-tal utställare från såväl Sverige som Norge med syftet möta och rekrytera framtidens kompetens, det vill säga Karlstads universitets studenter.