Gymnasiedagarna 2023 Göteborg
Gymnasiedagarna 2023 Göteborg

7 november 2023 - 9 november 2023

GöTEBORG. Gymnasiedagarna i Göteborg är startskottet på gymnasievalet för Göteborgsregionens ungdomar. Under mässans tre dagar kan grundskolelever varje år besöka mässgolvet tillsammans med skolan, familjen eller vänner för att få igång tankarna inför deras kommande gymnasieval.

På Gymnasiedagarna deltar merparten av Göteborgsregionens gymnasieskolor och gymnasieskolor med riksintag, men även representanter från regionens arbetsliv. På så vis knyter mässan samman gymnasievalet med framtidens arbetsmarknad! På plats finns även oberoende studie- och yrkesvägledare och mässan erbjuder ett fullspäckat seminarieprogram med inspiration och information inför gymnasievalet och om arbetsmarknaden.

Gymnasiedagarna äger rum på Svenska Mässan i Göteborg.