Gymnasiedagarna i Göteborg 2024

Gymnasiedagarna i Göteborg 2024

8 oktober 2024 - 8 oktober 2024

GöTEBORG. Gymnasiedagarna i Göteborg är startskottet på gymnasievalet för Göteborgsregionens ungdomar. Under mässans tre dagar kan grundskolelever varje år besöka mässgolvet tillsammans med skolan, familjen eller vänner för att få igång tankarna inför deras kommande gymnasieval.

På Gymnasiedagarna deltar merparten av Göteborgsregionens gymnasieskolor och gymnasieskolor med riksintag, men även representanter från regionens arbetsliv. På så vis knyter mässan samman gymnasievalet med framtidens arbetsmarknad! På plats finns även oberoende studie- och yrkesvägledare och mässan erbjuder ett fullspäckat seminarieprogram med inspiration och information inför gymnasievalet och om arbetsmarknaden.

Gymnasiedagarna äger rum på Svenska Mässan i Göteborg.

Sök evenemang