Grundläggningsdagen 2024

Grundläggningsdagen 2024

14 mars 2024 - 14 mars 2024

ÄLVSJö. STOCKHOLM. Grundläggningsdagen riktar sig till företrädare för olika parter i planerings- och byggprocesserna. Det vill säga grundläggare, markplanerare, planarkitekter, geotekniker, myndighetspersoner, lärare och teknologer m.fl.

Grundläggningsdagen utspelar sig på Stockholmsmässan i Älvsjö.Sök evenemang