Forum Jämställdhet 2023
Forum Jämställdhet 2023

7 februari 2023 - 8 februari 2023

MALMö. På Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet, samlas chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Som deltagare får du här inspiration, fyller på med kunskap och utvecklar ditt nätverk.

2023 arrangeras Forum Jämställdhet på Malmömässan i Hyllie i Malmö.