Fokus Hjälpmedel Stockholm 2023

Fokus Hjälpmedel Stockholm 2023

25 oktober 2023 - 26 oktober 2023

ÄLVSJö. STOCKHOLM. På Fokus Hjälpmedel Stockholm ligger fokus på fortbildning, inspiration och utveckling. Aktuella föreläsningar kommer att varvas med relevanta workshops och på utställningen kan kvalificerade möten med innovatörer, leverantörer och tillverkare inom hjälpmedelssektorn ske. Fokus Hjälpmedel Stockholm är ett möte för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, inköpare och andra förskrivare och beslutsfattare inom hjälpmedelsområdet. Mötena fyller en oerhört viktig funktion för kompetensutveckling, färdighetsträning och idéutbyte mellan professionerna och företagen.

Fokus Hjälpmedel Stockholm äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Sök evenemang