FIN DAG 2024




FIN DAG 2024

16 maj 2024 - 16 maj 2024

LINKöPING. FIN DAG är namnet på Linköpings och hela Östergötlands stora jobbmässa och mötesplats med fokus på mångfald och inkludering där du som besökare har möjlighet att träffa bland annat företag, organisationer, föreningar, förbund och offentlig förvaltning. Jobbmässan äger rum på Trädgårdsföreningen Linköping och bjuder även in till föreläsningar, paneldebatter och seminarium inom fokusområdet.






KATEGORI : jobbmässor