Fastighet 2024 Södertälje

Fastighet 2024 Södertälje

24 oktober 2024 - 24 oktober 2024

SöDERTäLJE. Fastighetsmässan Fastighet i Södertälje vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Ad Astra by Elite.

KATEGORI : fastighetsmässor

Sök evenemang