Fastighet 2023 Södertälje
Fastighet 2023 Södertälje

25 oktober 2023 - 25 oktober 2023

SöDERTäLJE. Fastighetsmässan Fastighet i Södertälje vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Scandic Skogshöjd.KATEGORI : fastighetsmässor