Fastighet 2023 Skellefteå

Fastighet 2023 Skellefteå

11 oktober 2023 - 11 oktober 2023

SKELLEFTEå. Fastighetsmässan Fastighet i Skellefteå vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Scandic Skellefteå.KATEGORI : fastighetsmässor