Fastighet 2023 Malmö
Fastighet 2023 Malmö

26 januari 2023 - 26 januari 2023

MALMö. Fastighetsmässan Fastighet i Malmö vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Scandic Triangeln.KATEGORI : fastighetsmässor