Fastighet 2024 Luleå
Fastighet 2024 Luleå

8 oktober 2024 - 8 oktober 2024

LULEå. Fastighetsmässan Fastighet i Luleå vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum i Luleå Energi Arena.KATEGORI : fastighetsmässor