Fastighet 2023 Luleå
Fastighet 2023 Luleå

10 oktober 2023 - 10 oktober 2023

LULEå. Fastighetsmässan Fastighet i Luleå vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum i Luleå Energi Arena.KATEGORI : fastighetsmässor