Fastighet 2023 Linköping
Fastighet 2023 Linköping

19 oktober 2023 - 19 oktober 2023

LINKöPING. Fastighetsmässan Fastighet i Linköping vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Linköping Konsert & Kongress.KATEGORI : fastighetsmässor