Fastighet 2023 Karlstad

Fastighet 2023 Karlstad

9 november 2023 - 9 november 2023

KARLSTAD. Fastighetsmässan Fastighet i Karlstad vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på Karlstad CCC.KATEGORI : fastighetsmässor