Fastighet 2023 Karlskrona

Fastighet 2023 Karlskrona

4 oktober 2023 - 4 oktober 2023

KARLSKRONA. Fastighetsmässan Fastighet i Karlskrona vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum i Brinova Arena.KATEGORI : fastighetsmässor