Evertiq Expo 2023 Göteborg

Evertiq Expo 2023 Göteborg

20 september 2023 - 20 september 2023

GöTEBORG. Evertiq Expo på Svenska Mässan i Göteborg är mässan för dig som har konstruktion och inköp av elektronik som arbetsuppgift och är årets happening för Västsveriges elektronikbransch. Här tar du del av de senaste trenderna och nyheterna och lyssnar till experter på scen samtidigt som du har möjlighet att träffa dina branschkollegor.

Evertiq Expo arrangeras förutom i Göteborg även i Malmö, Krakow, Warszawa, Berlin och Tammerfors.


KATEGORI : industrimässor