Euro Mine Expo 2024
Euro Mine Expo 2024

28 maj 2024 - 30 maj 2024

SKELLEFTEå. Euro Mine Expo i Skellefteå är en internationell konferens och mässa för gruvindustrin. Evenemanget äger rum varannat år och har som mål att bli den viktigaste mötesplatsen i Europa för gruvindustrin.

Euro Mine Expo lockar cirka 200 utställare.KATEGORI : industrimässor