Elmia Svets & Fogningsteknik 2024
Elmia Svets & Fogningsteknik 2024

14 maj 2024 - 17 maj 2024

JöNKöPING. Elmia Svets & Fogningsteknik på Elmia i Jönköping är mässan för den svenska tillverkningsindustrin, där företag har möjlighet att inte bara bedriva affärer utan även knyta nya, strategiska kontakter som utgör kärnan för företagets framtida utveckling.

Inom ramen för det övergripande evenemanget Elmia Produktionsmässor, där sex mässor samtidigt genomförs, intar Elmia Svets & Fogningsteknik en framstående plats som en central plattform för att presentera och utforska det senaste inom svets- och fogningsteknik. Deltagare ges här möjlighet att inte bara hålla sig informerade om de senaste innovationerna och teknologiska framstegen, utan även att aktivt delta i affärsdiskussioner och bygga nätverk med branschens ledande aktörer.

Elmia Svets & Fogningsteknik ger en unik inblick i framtidens trender och utveckling inom svets- och fogningstekniken, och skapar en miljö där kunskapsutbyte och affärsrelationer står i centrum. Genom att vara en del av denna mässa positionerar sig företag inom tillverkningssektorn för framgång och hållbar tillväxt.