Elmia Solar 2025

Elmia Solar 2025

4 februari 2025 - 6 februari 2025

JöNKöPING. Elmia Solar är en solenergimässa och samlingsplats på Elmiamässan i Jönköping för alla som är engagerade inom solenergibranschen, med syfte att främja affärsrelationer, nätverkande och upptäcka de senaste innovationerna. Under mässan presenteras en imponerande bredd av produkter och tjänster, från solpaneler och växelriktare till energilagring och laddstationer för elbilar.

Mässans scenprogram är en dynamisk plattform där centrala ämnen diskuteras öppet och insiktsfullt. Viktiga frågor, såsom regelverk, kompetensförsörjning, hållbarhet, arbetsvillkor och säkerhet, hamnar i fokus och belyses genom diskussioner och föredrag. Det är en unik möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och förstå de utmaningar och möjligheter som präglar solenergiindustrin.

Genom att samla experter, företagsledare och aktörer inom branschen skapar solenergimässan Elmia Solar en plattform för kunskapsutbyte och affärsmöjligheter. Mässan fungerar som en katalysator för att främja tillväxt och utveckling inom solenergisektorn samtidigt som den adresserar de övergripande samhällsfrågor som är kopplade till hållbar energi. Elmia Solar är därmed en nyckelaktör för att främja en mer hållbar och effektiv användning av solenergi.
KATEGORI : elmia

Sök evenemang