Elmia Nordic Rail 2023
Elmia Nordic Rail 2023

10 oktober 2023 - 12 oktober 2023

JöNKöPING. Elmia Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i Norden. Bland utställarna finns allt från konsulter, tjänsteföretag, fordonstillverkare och systemleverantörer till banbyggare med produkter och lösningar inom järnvägstransport.

Elmia Nordic Rail äger rum på Elmia i Jönköping.