Elmia Lastbil 2022

    Elmia Lastbil 2022

    24.08 - 27.08.2022

    JöNKöPING. Elmia Lastbil 24-27 augusti 2022 är Nordens största mässa i sitt slag. Det är mötesplatsen där hela industrin samlas och visar upp sig och tar del av nyheter, tjänster och produkter. Under de fyra dagarna arrangerar man även uppvisningar, tävlingar och seminarier.    FÖR UTSTÄLLARE

    Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!