Elfack 2023
Elfack 2023

9 maj 2023 - 12 maj 2023

GöTEBORG. Elfack på Svenska Mässan i Göteborg är Nordens största mötesplats där hela el- och energibranschen visar lösningar och det senaste produkterna inom branschen. Hela 25 000 besöker mässan för att göra affärer, knyta kontakter, hitta nya lösningar, få inspiration och kunskapsutbyte.